Firma-administatorer har ansvaret for at informasjonen som er registrert på enten firma eller lokasjon i Behandlernettverk, er korrekt. Et godt tips er å ta en rask sjekk hver gang du er inne i Behandlernettverk. Her følger en oversikt over de detaljene som må være oppdaterte og i orden. 


Vi har fargekodet denne artikkelen ut ifra hvilken type firma du administrerer du er. Her er en kjapp oversikt:


FargeTyper firma man kan administrereForklaring

Fakturerende firmaEt firma uten en underordnet lokasjon som kan inngå samarbeid med/ godkjennes for direkteoppgjør til partnere. Leverer sine tjenester ved en annen lokasjon.

Firma ansvarlig for en fellesfakturerende lokasjon eller et selvstendig firmaEt firma med lokasjon(er) der alle fakturerer fra samme organisasjonsnummer.

Firma ansvarlig for en delt lokasjonEt overordnet firma med lokasjon(er) der alle fakturerer fra sitt eget firma.


Hvis du ikke har opprettet et firma enda, kan du gjøre det ved å følge denne artikkelen: [Opprette et firma i Behandlernettverk].


 • ¤¤¤ | Sørg for at informasjonen på firmanivå er korrekt
  Webside og e-post for faktura, er detaljer som ofte blir glemt. Det er lurt å legge til hjemmesiden til firmaet, slik at forsikringsselskapene vet mer om hva dere kan tilby. Hvis det ikke blir oppgitt en e-postadresse for faktura her, vil disse e-postene gå direkte til firmaadministrators adresse. Sørg derfor for at fakturavarsler ikke blir borte ved å oppgi riktig e-postadresse her!

   
 • ¤¤ | Sørg for at informasjon på lokasjonsnivå er korrekt (Fasiliteter, behandlingstilbud, mobilnummer etc.)
  • Har du ikke opprettet en lokasjon enda, kan du finne mer informasjon om det her: [Opprette en lokasjon i Behandlernettverk]. Merk: firmaer som kun brukes til fakturering skal ikke ha lokasjoner!
  • Etter du har valgt lokasjonen du ønsker å endre, trykker du "Endre".

  • Hvis du ønsker å skifte adresse (her er opprinnelig adresse Karl Johans gate 1), skriver du inn adressen i feltet i kartet, deretter trykker du på riktig felt i listen som dukker opp. Dette vil gjøre at de fire nederste feltene blir oppdatert med riktig informasjon.

  • Fasiliteter og behandlingstilbud er også viktige deler av en lokasjon, da disse er kvalitetsfaktorer for forsikringsagentene. Sørg derfor for at disse feltene er korrekt utfylt! I bildet under kan du se fasiliteter og behandlingstilbud som er tilgjengelig for lokasjoner som tilbyr fysikalsk behandling: 

 • ¤¤ | Legg til behandlere som skal være tilknyttet lokasjonen(e) og fjern inaktive behandlere
  • Hvis behandlere ikke har blitt lagt til på de lokasjonene du administrerer, kan du sjekke ut denne artikkelen for mer informasjon: [Knytte en behandler til en lokasjon].
  • Du er pliktig til å sørge for at de behandlerne du jobber med (som skal motta forsikringsoppdrag) er registrert på lokasjonen, men du er også pliktig til å fjerne de som ikke lenger jobber på stedet du administrerer. For å fjerne registrerte behandlere gjør du:
   1. På lokasjonen, velg den behandleren du ønsker å fjerne under "Personer"
   2. Trykk "Endre"
   3. Trykk "Slett" (markert med rød boks) deretter "Ja" i neste boks som dukker opp

    Merk: Du kan sjekke ut denne personens behandlerprofil ved å trykke på "Se" i den blå boksen. Der vil du finne mer informasjon om denne behandleren, som ikke dukker opp på denne siden.

 • ¤¤ | Test Online Booking og gjør knytninger i Online Manager
  • Har din lokasjon ikke satt opp Online Booking, men det er ønskelig fra din lokasjons side? Sjekk ut denne artikkelen for hvordan dette gjøres: [Registrering av online booking-detaljer i Behandlernettverk]. Der vil du finne en liste over hvilke bookingsystemer vi har en integrasjon med, som vil være mulige å legge til for din lokasjon.
  • Er du usikker på om Online Booking fortsatt fungerer for lokasjonen din? Gjør følgende:
   1. Trykk på "Endre" under "Online booking" på lokasjonen (Her har vi valgt Aspit (Physica/Psykbase) som et eksempel, men denne prosessen er lik for alle bookingsystemer)

   2. Trykk på "Test og Lagre"

   3. Feilmeldinger: Du vil i dette steget få meldinger basert på hva som er feil eller riktig. Får du "Suksess" betyr det at systemet finner frem til ditt bookingoppsett og at det finnes minst en tjeneste som tilbys. Du kan da gå videre til neste steg, der du kan sjekke hvem som er tilgjengelig for booking. Her er de to vanligste feilmeldingene i koblingsloggen:
    • ERROR Connecting to booking system
     • Betydning: Denne feilen skyldes at noe har gått galt i oppkobling til bookingsystemet ditt. Dette kan være på grunn av at noen av detaljene du har skrevet inn står på feil plass eller er feil. Grunnen kan også være at systemet ikke finner ditt bookingoppsett. I begge disse tilfellene er det lurt å ta kontakt med din respektive bookingsystemleverandør.
     • Illustrasjon:
    • OK Connecting to booking system
     ERROR Found at least one service with known service code
     • Betydning: Denne feilen oppstår når systemet finner ditt bookingoppsett, men det finnes ingen tjenester tilgjengelig. Dette betyr at detaljene du har oppgitt er korrekte, men at det mangler nødvendig informasjon. Ta gjerne kontakt med din respektive bookingsystemleverandør, om denne feilen oppstår og forsøk på nytt etter at nødvendige endringer er utført.
     • Illustrasjon:

   4. Sjekk tilgjengelige behandlere i Online Manager 
    • Forklaring: I Online Manager vil du finne en liste over de behandlerne du har registrert i Behandlernettverk. For hver behandler vil det være en nedtrekksliste, hvor alle tilgjengelige profiler fra bookingoppsettet ditt vil dukke opp. Dette er et fint verktøy for å finne sammenhenger mellom bookingsystemet ditt og det oppsettet du har i Behandlernettverk. Hvis du ikke finner en behandler i nedtrekkslisten, vil det si at systemet ikke finner noen ledige timer for denne behandleren innen de 7 neste dagene. Dette skjer mest sannsynlig fordi denne behandlerens timer ikke har blitt klargjort for Behandlernettverk. Hvis du trenger hjelp med dette, vil bookingsystemleverandøren kunne hjelpe med dette.
    • Illustrasjoner:
     Du finner Online Manager som en egen del av lokasjonssiden

     Sørg for at riktig profil blir koblet til riktig person i nedtrekkslisten

 • ¤¤¤ | Sørg for at du har samarbeidsavtale med de partnerne du ønsker å motta forsikringskunder fra
  • De tre partnerne i Behandlernettverk er: Digicare (Storebrand), Falck Helse og If/Vertikal Helse. Du vil kunne oppleve at fakturaer sendt til disse blir avvist, hvis du ikke har en avtale med den aktuelle partneren. Prisavtalen og betingelsene for avtalen, er essensielle i ditt arbeid med forsikringskunder. Her er noen tips for hva du eventuelt må gjøre for å forsikre deg om at alt er i orden:
Dette har vært en artikkel som viser hva som du skal ha orden på som firma-administrator. Er det andre ting du lurer på, kan du sjekke ut [våre supportsider] for andre relevante artikler eller ta kontakt med support på info@behandlernettverk.no.