Fakturaer til oppdragsgivere i Behandlernettverk.no valideres automatisk. Det gjøres en kontroll for å sikre at alle nødvendige opplysninger for oppgjør er inkludert og at det er innenfor oppdragets dekning.


Ved avvik eller avvisning sendes e-post til foretaket som har utstedt faktura. Varsel sendes til e-postadressen som er oppgitt under Generell informasjon (Vi følger organisasjonsnummeret uavhengig av klinikktype.)


Våre oppdragsgivere har ulik frekvens for fakturavalidering, men du som leverandør skal under normale forhold kunne forvente en tilbakemelding innen to arbeidsdager om mulige avvik eller avvisning.


I noen unntakstilfeller oppdages det forhold i etterkant av fakturavalidering. Oppdragsgiver vil da varsle deg særskilt for å avklare håndtering av deres faktura og videre prosess for kravet.


E-postadressen som benyttes for varsling er: noreply@oppgjorskontoret.no

Denne e-postadressen benyttes kun for utgående varslinger, og kan ikke besvares. Vi anbefaler at du legger inn e-postadressen i din liste over klarerte sendere for å unngå at viktig informasjon havner i mappen for SPAM eller søppelpost.