EHF-faktura for behandling

EHF-faktura med utvidet informasjon (for behandlingsoppdrag)
En EHF-faktura for behandlingsoppdrag som sendes fra ditt journalsystem inneholder mer informasjon enn ordinær EHF-faktura. Den har tilleggsopplysninger som...
Thu, 23 Feb, 2023 ved 3:40 PM
Sende faktura med KID
Et KID-nummer (kundeidentifikasjonsnummer) brukes ved betaling av en regning for å kunne identifisere kunden og hvilken faktura som er betalt. Bruk av...
Tue, 29 Mar, 2022 ved 10:00 AM
Hvordan sende EHF-faktura for behandling?
De fleste leverandører av behandling oppretter og sender EHF-faktura direkte fra sitt journalsystem. Med ditt journalsystem som utgangspunkt slipper du å re...
Thu, 17 Mar, 2022 ved 8:01 AM
Kreditering av faktura
Når en faktura er validert og godkjent hos oss er det ikke mulig å sende inn kreditnota. Dette er fordi saken allerede er gått videre til behandling i syste...
Tue, 25 Jan, 2022 ved 3:09 PM
Tjenestekoder for EHF-fakturering
For at oppdragsgiver skal kunne vite hvilken tjeneste eller behandling du fakturerer for må det oppgis en kode som de kjenner igjen. Tjenestekodene en oppdr...
Tue, 25 Jan, 2022 ved 2:17 PM
Fakturavalidering
Fakturaer til oppdragsgivere i Behandlernettverk.no valideres automatisk. Det gjøres en kontroll for å sikre at alle nødvendige opplysninger for oppgjør er ...
Tue, 25 Jan, 2022 ved 2:15 PM
Bankavstemming
Bankavstemming er noe du gjør for å kontrollere at regnskapet ditt stemmer med det som er registrert av betalinger i banken. Les gjerne mer informasjon ...
Tue, 25 Jan, 2022 ved 2:12 PM
Hvordan får jeg betalt for oppdrag?
Våre samarbeidspartnere krever elektronisk faktura fra deg som leverandør. Når du sender faktura vil mottakeren følge betalingsopplysningene som er påført, ...
Tue, 25 Jan, 2022 ved 2:08 PM