En EHF-faktura for behandlingsoppdrag som sendes fra ditt journalsystem inneholder mer informasjon enn ordinær EHF-faktura. Den har tilleggsopplysninger som:

 • SakID
 • Behandling/tjenestekode
 • Dato og tid for avholdt behandling
 • Behandlerens HPR-nummer (autorisasjon)
 • Behandlerens navn
 • Behandlerens profesjon
 • Diagnose

En liste over journal- og fakturasystemer som støtter å avgi tilleggsopplysninger finner du her.


Hvor og hvordan plasseres utvidet informasjon?

En detaljert beskrivelse av hvor tilleggsopplysninger plasseres i EHF-faktura finner du i tabellen under.


Påkrevd informasjon - minimumskrav

Data
Plassering i EHF-faktura (XML)EHF std.Eksempel verdi
SakID/Invoice /OrderReference /IDJa6QPTR
Tjenestekode/Invoice /InvoiceLine /AdditionalItemProperty /TreatmentIdNeiB1010
Dato og tid/Invoice /InvoiceLine /AdditionalItemProperty /TreatmentDateTimeNei2021-10-22 17:00:00


Eksempel for SakID som OrderReference:

<cac:OrderReference>
 <cbc:ID>6QPTR</cbc:ID>
</cac:OrderReference>


Valgfri tilleggsinformasjon 

Data

Plassering i EHF-faktura (XML)
EHF std.
Eksempel verdi
Tjeneste varighet/Invoice /InvoiceLine /AdditionalItemProperty /TreatmentDurationNei00:30:00
Behandler HPR/Invoice /InvoiceLine /AdditionalItemProperty /TherapistHprNei123456789
Behandler navn/Invoice /InvoiceLine /AdditionalItemProperty /TherapistNameNeiOla Nord
Behandler profesjon/Invoice /InvoiceLine /AdditionalItemProperty /ProfessionNeiFysioterapi
Diagnose (ICPC)/Invoice /InvoiceLine /AdditionalItemProperty /DiagnoseNeiL92 Skulder lidelse uspesifisert
Pasientnummer/Invoice /InvoiceLine /AdditionalItemProperty /PatientIdNei214


Beskrivelse av AdditionalItemProperty iht. Peppol sin dokumentasjon:
https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/syntax/ubl-invoice/cac-InvoiceLine/cac-Item/cac-AdditionalItemProperty/


Eksempler for AdditionalItemProperty  i EHF-faktura (XML):

<cac:AdditionalItemProperty>
 <cbc:Name>TreatmentId</cbc:Name>
 <cbc:Value>B1010</cbc:Value>
</cac:AdditionalItemProperty>

<cac:AdditionalItemProperty>
 <cbc:Name>TreatmentDateTime</cbc:Name>
 <cbc:Value>2021-10-22 17:00:00</cbc:Value>
</cac:AdditionalItemProperty>

<cac:AdditionalItemProperty>
 <cbc:Name>TherapistName</cbc:Name>
 <cbc:Value>Ola Nord</cbc:Value>
</cac:AdditionalItemProperty>

<cac:AdditionalItemProperty>
 <cbc:Name>TherapistHpr</cbc:Name>
 <cbc:Value>123456789</cbc:Value>
</cac:AdditionalItemProperty>

<cac:AdditionalItemProperty>
 <cbc:Name>Diagnose</cbc:Name>
 <cbc:Value>L84 Ryggsyndrom uten smerteutstråling</cbc:Value>
</cac:AdditionalItemProperty>

<cac:AdditionalItemProperty>
 <cbc:Name>TreatmentDuration</cbc:Name>
 <cbc:Value>00:30:00</cbc:Value>
</cac:AdditionalItemProperty>

..